VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Denon setter i gang et frivillig, verdensomspennende tilbakekallingsprogram som gjelder enkelte HEOS 1 GoPacks – en oppladbar litiumion-batteripakke – som selges som tilbehør til den bærbare HEOS 1-høyttaleren.

Denon har fastslått at batteriet i GoPack kan bli overopphetet og utgjøre en brannfare. Denne advarselen gjelder ikke noen andre Denon-produkter.

Kryss av her hvis du har kjøpt en HEOS GoPack: Kobling til s/n avmerkingsside hvis din Go Pack er berørt. Du finner serienummeret ditt på baksiden av produktet.

Vi vil gjerne understreke at Denon tar kundenes sikkerhet svært alvorlig. For å være på den sikre siden, har derfor Denon besluttet å sette i gang et batterierstatningsprogram for å fjerne enhver mulig risiko.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Copyright © 2016 D&M Holdings, Inc. All Rights Reserved.