VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE

Denon inleder på eget initiativ ett världsomspännande program med avhjälpande åtgärder för vissa partier av vår HEOS 1 Go Pack, en uppladdningsbar litiumjonbatterisats som säljs som ett tillbehör till HEOS 1 bärbara högtalare.

Denon har fastställt att batteriet i Go Pack kan överhettas och utgöra en brandrisk. Programmet med avhjälpande åtgärder påverkar inte andra Denon-produkter.

Om du har köpt en HEOS Go Pack-enhet bör du kontrollera här Länk to s/n kontrollsida om din Go Pack-enhet påverkas. Du hittar ditt serienummer på produktens baksida.  

Vi vill betona att Denon tar kundsäkerhet på mycket stort allvar, och som en av många försiktighetsåtgärder har Denon på eget initiativ  beslutat att implementera ett batteribytesprogram för att avlägsna alla potentiella risker.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Copyright © 2016 D&M Holdings, Inc. All Rights Reserved.