DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Spoločnosť Denon dobrovoľne zahajuje svetový program nápravného opatrenia, ktorý sa týka určitých šarží jej výrobkov HEOS 1 Go Packs, balíčka lítium-iónových nabíjacích batérií predávaného ako príslušenstvo na použitie s bezdrôtovým reproduktorom HEOS 1 portable.

Spoločnosť Denon zistila, že batéria sa môže vo výrobku Go Pack prehrievať, čím predstavuje nebezpečenstvo vzniku požiaru. Program nápravného opatrenia sa netýka žiadnych iných výrobkov spoločnosti Denon.

Ak ste si zakúpili výrobok HEOS Go Pack, skontrolujte jeho sériové číslo na tejto stránke: odkaz na stránku na skontrolovanie sériového čísla skontrolujte, či nie je predmetom tohto postihu. Sériové číslo nájdete na zadnej strane výrobku.

Radi by sme zdôraznili, že spoločnosť Denon berie bezpečnosť zákazníkov veľmi vážne. Keďže opatrnosti nikdy nie je dosť, spoločnosť Denon sa rozhodla dobrovoľne zaviesť program na náhradu batérií, aby tak odstránila potenciálne riziko.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Copyright © 2016 D&M Holdings, Inc. All Rights Reserved.